Recent Additions
Apr 2010
  Archive Links Search Contact Us

 

 

Review of the Dove Flyer by former president Yitzchak Navon

Apr 2010"מפריח היונים" עיבוד לסרט

"מפריח היונים", פרי יצירתו של אלי עמיר הוא ספר נדיר באיכויותיו. עדות אקזוטית ומעמיקה גם יחד, מסכת הייסורים והיצירה של קהילה יהודית מן העתיקות בעולם בבגדד התוססת והגועשת. מפריח היונים הוא רומן היסטורי מקסים ומרגש המסופר מנקודת ראייתו של נער חושני ורגיש המשקיף על עולם המבוגרים ומתאר אותו על כל דקויותיו בכישרון רב. לבד מהיותו רומן מעולה, הרי הוא סיפור האקסודוס של יהודי עיראק ובעצם של יהודי ארצות ערב. סיפור הממחיש עלייתם לישראל כפליטים וקבלתם בזרועות פתוחות לעומת גורל הפליטים הפלשתינאים. למעשה נערכו באזור חילופי אוכלוסין בלתי מתוכננים.

הרעיון ליצור סרט ממפריח היונים ראוי לכל עידוד ושבח. אני מברך את קרן רבינוביץ על המלגה הנדיבה שתרמה לתכלית זו בהכירה בסגולותיו הייחודיות. אני ממליץ בכל לב לתרום ולהשקיע בסרט חשוב זה המגולל את הסאגה של העלייה והקליטה בישראל מזווית אשר לא הוצגה עד כה.

יצחק נבון


If you would like to make any comments or contribute to The Scribe please contact us.